dnes je 19.1.2022

Input:

Variantné riešenia rekodifikácie stavebného práva v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.1 Variantné riešenia rekodifikácie stavebného práva v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024

JUDr. Milan Sklenár

V obsahu príspevku sa budeme zaoberať spôsobmi smerovania rekodifikácie zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon”), ktorý má byť nahradený návrhom zákona o územnom plánovaní a zákonom o výstavbe. Súčasná vládna garnitúra v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (ďalej len „PVV”) si dala za úlohu nahradiť stavebný zákon do októbra 2020, čo však nebolo splnené, ale rekodifikačné práce pokračujú. V predmetnom článku sa pokúsime poukázať na možné spôsoby rekodifikácie stavebného práva, ktoré možno predpokladať vzhľadom na