dnes je 19.1.2022

Input:

Nahrávanie priebehu pojednávania z pohľadu stavebného zákona v roku 2021

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.2.2 Nahrávanie priebehu pojednávania z pohľadu stavebného zákona v roku 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Môže si účastník konania nahrávať (len zvuk), resp. natáčať na mobil (video) priebeh ústneho pojednávania podľa stavebného zákona? Niektoré komentáre v správnom poriadku píšu, že konania sú neverejné, aj keď sa oznamujú verejnou vyhláškou (vzhľadom na ďalšiu publicitu). Môže stavebný úrad zakázať, resp. obmedziť takého aktivity účastníkov konania, keď nahrávka by nebola súčasťou spisu? Prípadne ak áno, je potrebný súhlas všetkých zúčastnených?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Stavebný zákon ani správny poriadok neobsahuje úpravu možnosti nahrávania priebehu pojednávania alebo natáčania na mobil.

Pohľad autora na problematiku:

Problematika nahrávania priebehu pojednávania sa vyskytovala a aj občas vyskytuje v súdnych konaniach. V týchto