dnes je 1.12.2023

Stavebný dozor pri jednoduchých stavbách od 1.4.2024Archív

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povinnosť vypracovania statického posúdenia jednoduchej stavby kvalifikovanou osobou v roku 2022Archív

30.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Vybrané aplikačné problémy v stavebnom konaníArchív

24.3.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Uskutočňovanie stavieb svojpomocou v roku 2022Archív

4.10.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebný zámer ako potenciálna náhrada za stavebné povolenieArchív

22.6.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Pripravované legislatívne zmeny - nový zákon o výstavbeArchív

22.9.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavebným odpadom a odpadom z demolácií v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebné povolenie v roku 2021Archív

1.3.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Pripravovaný nový zákon o výstavbe - Pohľad advokáta na pripravované zmenyArchív

22.6.2021, Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nepovolené stavebné práce podľa zákona o výstavbeArchív

30.11.2022, JUDr. Juraj Bašnák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Úradné hodiny stavebného úradu z hľadiska lehôt v stavebnom konaní v roku 2021Archív

22.6.2021, Mgr. Ivan Poruban, advokátska kancelária Grand Oak Legal, s. r. o.., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

22.9.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nadstavba v stavebnom zákoneArchív

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

4.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Územnoplánovacia informácia vydaná obcou v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Lehota na uloženie pokuty za užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia v roku 2021Archív

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Lehota na uloženie pokuty za užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia v roku 2021Archív

1.12.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kompetencie stavebného úradu z pohľadu životného prostrediaArchív

1.12.2021, Ing. Peter Šimurka - Nezávislý Environmentálny Konzultant, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Ohlasovací režim podľa zákona o výstavbeArchív

26.6.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Odstránenie stavby z pohľadu vydania stavebného povolenia v roku 2023Archív

28.6.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prvky vplývajúce na výstavbu v Českej republikeGarancia

25.9.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Priebeh schvaľovania novej stavebnej legislatívy v roku 2022Archív

30.6.2022, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Súčasný stav a potencionálny legislatívny postup rekodifikácie stavebného právaArchív

1.12.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady