dnes je 9.12.2022

Stavebný dozor pri jednoduchých stavbách od 1.4.2024Garancia

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povinnosť vypracovania statického posúdenia jednoduchej stavby kvalifikovanou osobou v roku 2022Garancia

30.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Uskutočňovanie stavieb svojpomocou v roku 2022Garancia

4.10.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebný zámer ako potenciálna náhrada za stavebné povolenieGarancia

22.6.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Pripravované legislatívne zmeny - nový zákon o výstavbeGarancia

22.9.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavebným odpadom a odpadom z demolácií v roku 2022Garancia

29.3.2022, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Pripravovaný nový zákon o výstavbe - Pohľad advokáta na pripravované zmenyGarancia

22.6.2021, Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebné povolenie v roku 2021Garancia

1.3.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nepovolené stavebné práce podľa zákona o výstavbeGarancia

30.11.2022, JUDr. Juraj Bašnák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Úradné hodiny stavebného úradu z hľadiska lehôt v stavebnom konaní v roku 2021Garancia

22.6.2021, Mgr. Ivan Poruban, advokátska kancelária Grand Oak Legal, s. r. o.., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nadstavba v stavebnom zákoneGarancia

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkGarancia

22.9.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkGarancia

4.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Územnoplánovacia informácia vydaná obcou v roku 2022Garancia

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kompetencie stavebného úradu z pohľadu životného prostrediaGarancia

1.12.2021, Ing. Peter Šimurka - Nezávislý Environmentálny Konzultant, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Lehota na uloženie pokuty za užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia v roku 2021Garancia

1.12.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Lehota na uloženie pokuty za užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia v roku 2021Garancia

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Súčasný stav a potencionálny legislatívny postup rekodifikácie stavebného právaGarancia

1.12.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Priebeh schvaľovania novej stavebnej legislatívy v roku 2022Garancia

30.6.2022, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady