dnes je 19.1.2022

Input:

Energetický certifikát a budovy s takmer nulovou potrebou energie

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.2 Energetický certifikát a budovy s takmer nulovou potrebou energie

Ing. Alžbeta Bajáková, Tím Delphia

Energetický certifikát je dokument, ktorý pre súčasného, prípadne budúceho majiteľa budovy alebo prenajímateľa poskytuje základné informácie vo veci stavebných konštrukcií, zdroja tepla, spôsobu prípravy teplej vody, o technológii, ktorá sa nachádza v danom objekte, obnoviteľných zdrojoch a pri nebytových budovách aj informácie o osvetlení, spôsobe vetrania a chladenia. Všetky energetické certifikáty majú svoje pridelené evidenčné číslo a sú zaregistrované v centrálnom registri energetickej certifikácie v systéme INFOREG-EC.

Povinnosti o energetickej certifikácií ukladá zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov novelizovaný vyhláškou č. 35/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 300/2012 Z. z. a vyhláška č. 364/2012