dnes je 30.5.2024

Preskúmanie stavebnotechnickej spôsobilosti stavby od 1. apríla 2024Garancia

29.3.2024, Mgr. Lucia Hladká, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nepovolená stavba a verejný záujem v roku 2024Garancia

28.3.2024, Mgr. Janka Žiarivá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Realizácia stavby bez stavebného povolenia z pohľadu stavebného úradu v roku 2024Garancia

27.3.2024, Mgr. Marián Sebechleba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Drobná stavba z pohľadu posudzovania kritérií v roku 2024Garancia

26.3.2024, Mgr. Ján Kudláč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Posúdenie jednoduchej stavby v roku 2024Garancia

25.3.2024, Mgr. Magdaléna Závadzká, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Žiadosť o stavebné povolenie pre užívanie stavby ako prevádzkarne v roku 2024Garancia

22.3.2024, Mgr. Ján Sákal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Koncentračná zásada v stavebnom konaní v roku 2024Garancia

21.3.2024, Mgr. Ján Sákal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kolaudačné konanie veľkých stavieb v roku 2024Garancia

20.3.2024, Mgr. Ján Čakal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Susedský spor z pohľadu stavebnej legislatívy v roku 2024Garancia

19.3.2024, Mgr. Mária Jolanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Riešenie prístupovej cesty z hľadiska stavebnej legislatívy v roku 2024Garancia

18.3.2024, Mgr. Daniel Kubáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci od 1.4.2024Garancia

15.3.2024, JUDr. Marek Šmid LLB. (Hons), Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyGarancia

14.3.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkGarancia

14.3.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeGarancia

14.3.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povolenie na zváranie z pohľadu stavebných prác na otvorených priestranstváchArchív

20.12.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Drobné stavby v materskej škole z pohľadu stavebného právaArchív

19.12.2023, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prístupová cesta k budúcej stavbe z pohľadu novej právnej úpravyArchív

18.12.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Komasácie z pohľadu vlastníkov nehnuteľnostíArchív

15.12.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeArchív

15.12.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyArchív

15.12.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povoľovanie stavieb podľa zákona o výstavbe a potencionálna budúcnosť novej stavebnej legislatívyArchív

14.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Odvolanie - zmeny, ktoré prináša nová právna úprava (zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe)Archív

13.12.2023, Mgr. Eva Berníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

13.12.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Archivácia a vydávanie listu vlastníctva v roku 2023Archív

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Zápis väčšinového vlastníka nehnuteľnosti na LV v roku 2023Archív

27.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Návrh na opravu chýb v katastrálnom operáte v roku 2023Archív

26.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prvky vplývajúce na výstavbu v Českej republikeArchív

25.9.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

22.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nariadenie odstránenia stavby - zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatívaArchív

22.9.2023, Mgr. Eva Berníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyArchív

11.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeArchív

11.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Protest prokurátora voči priebehu stavebného konania z pohľadu obce v roku 2023Archív

29.6.2023, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Odstránenie stavby z pohľadu vydania stavebného povolenia v roku 2023Archív

28.6.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Ohlasovací režim podľa zákona o výstavbeArchív

26.6.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

23.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Legislatívne pokusy o zmenu zákonov v kontexte novej stavebnej legislatívyArchív

23.6.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyArchív

19.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeArchív

19.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Vysvetlenie a upresnenie pojmu ďalšie záväzné územnoplánovacie podkladyArchív

29.3.2023, Ing. Maroš Severný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Účastník konania pri zmene stavby podľa zákona o výstavbeArchív

28.3.2023, Mgr. Jaroslava Pechická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Rozhodnutie o využívaní územia podľa zákona o výstavbeArchív

27.3.2023, Ing. Jaroslav Koutný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Vybrané aplikačné problémy v stavebnom konaníArchív

24.3.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prehľad zmien v stavebnom práve od 1.1.2023Archív

23.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady