dnes je 1.12.2023

Archivácia a vydávanie listu vlastníctva v roku 2023Garancia

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Zápis väčšinového vlastníka nehnuteľnosti na LV v roku 2023Garancia

27.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Návrh na opravu chýb v katastrálnom operáte v roku 2023Garancia

26.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prvky vplývajúce na výstavbu v Českej republikeGarancia

25.9.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nariadenie odstránenia stavby - zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatívaGarancia

22.9.2023, Mgr. Eva Berníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkGarancia

22.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeGarancia

11.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyGarancia

11.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Protest prokurátora voči priebehu stavebného konania z pohľadu obce v roku 2023Archív

29.6.2023, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Odstránenie stavby z pohľadu vydania stavebného povolenia v roku 2023Archív

28.6.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Ohlasovací režim podľa zákona o výstavbeArchív

26.6.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Legislatívne pokusy o zmenu zákonov v kontexte novej stavebnej legislatívyArchív

23.6.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

23.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeArchív

19.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyArchív

19.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Vysvetlenie a upresnenie pojmu ďalšie záväzné územnoplánovacie podkladyArchív

29.3.2023, Ing. Maroš Severný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Účastník konania pri zmene stavby podľa zákona o výstavbeArchív

28.3.2023, Mgr. Jaroslava Pechická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Rozhodnutie o využívaní územia podľa zákona o výstavbeArchív

27.3.2023, Ing. Jaroslav Koutný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Vybrané aplikačné problémy v stavebnom konaníArchív

24.3.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prehľad zmien v stavebnom práve od 1.1.2023Archív

23.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeArchív

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prvá zmena a pokusy o zmenu legislatívy na úseku stavebného práva v roku 2023Archív

22.3.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyArchív

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nepovolené stavebné práce podľa zákona o výstavbeArchív

30.11.2022, JUDr. Juraj Bašnák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Súčasnosť a budúcnosť stavebných úradovArchív

30.11.2022, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeArchív

30.11.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Definícia „dotknutý orgán štátnej správy" a jej praktická interpretáciaArchív

30.11.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

30.11.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyArchív

30.11.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebný odpad a odpad z demoláciíArchív

30.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Uskutočňovanie stavieb svojpomocou v roku 2022Archív

4.10.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ČlánkyArchív

4.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kompetencie na úseku územného plánovania a výstavby od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2024 vymedzená zákonmi č. 575/2001 Z. z. a 608/2003 Z. z.Archív

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebný dozor pri jednoduchých stavbách od 1.4.2024Archív

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Riešenie požiadavky doloženia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá bola postavená v roku 1968Archív

4.10.2022, JUDr. Alexander Škrinar, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Aktuálne práce na vzniku Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republikyArchív

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Zákonný rámec špeciálnych stavebných úradov so zameraním sa na banskú stavebnú činnosťArchív

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Otázky a odpovedeArchív

4.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

4.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady