dnes je 19.1.2022

Input:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - I. časť

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.5 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona – I. časť

Ing. Peter Šimurka

Dlhšie časové obdobie je posudzovanie vplyvov na životné prostredie často aj skracované a nazývané EIA (s touto skratkou budeme pracovať aj ďalej) predmetom vášnivých diskusií. Tieto diskusie sú vedené ako na odbornej tak i laickej úrovni. V našej téme sa budeme venovať obidvom pohľadom, pretože ich bližšie pochopenie uľahčí praktickú aplikáciu v rámci konaní podľa stavebného zákona.

Vzhľadom na to, že ide o rozsiahlu tému, bude rozdelené do dvoch častí, ktoré budú distribuované samostatne. V tejto prvej a úvodnej časti sa pozrieme do histórie a následne popíšeme aktuálny právny stav. V druhej časti sa budeme venovať už otázkam samotnej praktickej aplikácie.

Pre správne pochopenie akejkoľvek témy je nutné poznať jej základy a filozofiou. Toto