dnes je 30.5.2024

Komasácie z pohľadu vlastníkov nehnuteľnostíArchív

15.12.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Protest prokurátora voči priebehu stavebného konania z pohľadu obce v roku 2023Archív

29.6.2023, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Oznámenie o začatí územného konania rozsiahlej výstavby z pohľadu stavebného zákona v roku 2021Archív

1.3.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - I. časťArchív

1.3.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nariadenie odstránenia stavby - zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatívaArchív

22.9.2023, Mgr. Eva Berníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prvky vplývajúce na výstavbu v Českej republikeArchív

25.9.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady