dnes je 9.12.2022

Stavebný dozor v roku 2021Garancia

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Definícia „dotknutý orgán štátnej správy" a jej praktická interpretáciaGarancia

30.11.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Možnosť opakovaného prerušenia stavebného konania v roku 2022Garancia

30.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebné povolenie na betónový stĺp v roku 2022Garancia

30.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Osadenie drobnej stavby na hranici pozemku v roku 2021Garancia

1.12.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Zákonný rámec špeciálnych stavebných úradov so zameraním sa na banskú stavebnú činnosťGarancia

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Súčasnosť a budúcnosť stavebných úradovGarancia

30.11.2022, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Aktuálne práce na vzniku Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republikyGarancia

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nepovolené stavebné práce podľa zákona o výstavbeGarancia

30.11.2022, JUDr. Juraj Bašnák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkGarancia

30.11.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Lehoty stavebného konania počas núdzového stavu v roku 2021Garancia

1.3.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povinnosť vypracovania statického posúdenia jednoduchej stavby kvalifikovanou osobou v roku 2022Garancia

30.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Uskutočňovanie stavieb svojpomocou v roku 2022Garancia

4.10.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kolaudácia rodinného domu bez prístupu k stavbe v roku 2021Garancia

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kompetencie na úseku územného plánovania a výstavby od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2024 vymedzená zákonmi č. 575/2001 Z. z. a 608/2003 Z. z.Garancia

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkGarancia

4.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Návrh na odstránenie stavby a povolenie odstránenia stavby v roku 2021Garancia

22.6.2021, Mgr. Ivan Poruban, advokátska kancelária Grand Oak Legal, s. r. o.., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Oznámenie o začatí územného konania rozsiahlej výstavby z pohľadu stavebného zákona v roku 2021Garancia

1.3.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - II. časťGarancia

22.9.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Účastníctvo v povoľovacích konaniach a dotknutá verejnosť v konaní EIAGarancia

1.3.2021, Mgr. Ivan Poruban, advokát, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - I. časťGarancia

1.3.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Súčasný stav a potencionálny legislatívny postup rekodifikácie stavebného právaGarancia

1.12.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady