dnes je 1.12.2023

Nadstavba v stavebnom zákoneArchív

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Úvahy o zakotvení právnych princípov v stavebnom zákoneArchív

1.12.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nahrávanie priebehu pojednávania z pohľadu stavebného zákona v roku 2021Archív

1.3.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Vzdialenosť medzi domami a tienenie z pohľadu stavebného zákona v roku 2021Archív

1.12.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Vzdialenosť medzi domami a tienenie z pohľadu stavebného zákona v roku 2021Archív

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - I. časťArchív

1.3.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - II. časťArchív

22.9.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Oznámenie o začatí územného konania rozsiahlej výstavby z pohľadu stavebného zákona v roku 2021Archív

1.3.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nepovolené stavebné práce podľa zákona o výstavbeArchív

30.11.2022, JUDr. Juraj Bašnák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Legislatívne pokusy o zmenu zákonov v kontexte novej stavebnej legislatívyArchív

23.6.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prvky vplývajúce na výstavbu v Českej republikeGarancia

25.9.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Účastníctvo v povoľovacích konaniach a dotknutá verejnosť v konaní EIAArchív

1.3.2021, Mgr. Ivan Poruban, advokát, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Vybrané aplikačné problémy v stavebnom konaníArchív

24.3.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Odstránenie stavby z pohľadu vydania stavebného povolenia v roku 2023Archív

28.6.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Definícia „dotknutý orgán štátnej správy" a jej praktická interpretáciaArchív

30.11.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kompetencie stavebného úradu z pohľadu životného prostrediaArchív

1.12.2021, Ing. Peter Šimurka - Nezávislý Environmentálny Konzultant, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Zastavenie stavebného konania v 2021Archív

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Dodržanie lehôt stavebných úradov v roku 2021Archív

1.12.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

1.3.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebné povolenie na betónový stĺp v roku 2022Archív

30.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

1.12.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prehľad zmien v stavebnom práve od 1.1.2023Archív

23.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Uskutočňovanie stavieb svojpomocou v roku 2022Archív

4.10.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Prvá zmena a pokusy o zmenu legislatívy na úseku stavebného práva v roku 2023Archív

22.3.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kolaudácia rodinného domu bez prístupu k stavbe v roku 2021Archív

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebný dozor v roku 2021Archív

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavebným odpadom a odpadom z demolácií v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Ohlasovací režim podľa zákona o výstavbeArchív

26.6.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kompetencie na úseku územného plánovania a výstavby od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2024 vymedzená zákonmi č. 575/2001 Z. z. a 608/2003 Z. z.Archív

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

ÚvodníkArchív

22.9.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nariadenie odstránenia stavby - zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatívaGarancia

22.9.2023, Mgr. Eva Berníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Zákonný rámec špeciálnych stavebných úradov so zameraním sa na banskú stavebnú činnosťArchív

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Súčasnosť a budúcnosť stavebných úradovArchív

30.11.2022, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Povinnosť vypracovania statického posúdenia jednoduchej stavby kvalifikovanou osobou v roku 2022Archív

30.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Územnoplánovacia informácia vydaná obcou v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebný denník pri kolaudačnom konaní v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady