dnes je 19.1.2022

Input:

Recyklácia a možnosti spracovania stavebného odpadu

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.4 Recyklácia a možnosti spracovania stavebného odpadu

Ing.Mária Hrmová, EnviroConsulting

Ako vieme, človek sa v spolupôsobení so životným prostredím môže rozvíjať iba v symbióze s ním. Ľudstvo si začalo v druhej polovici dvadsiateho storočia viac uvedomovať, pri väčšom negatívnom vplyve priemyselnej výroby, zložky životného prostredia. Našťastie vznikli mnohé ekologické projekty pre znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie pri tvorbe odpadov. Žiaľ, v minulosti sa u nás väčšina stavebných odpadov len skládkovala na stavenisku v jamách, čo si zobralo svoju daň najmä na prírode.

Čo je stavebný odpad

Stavebným odpadom rozumieme odpad z objektov zariadenia staveniska výstavby, vznikajúci pri realizácii stavebných procesov a prípravných, dopravných procesoch a tiež tých, ktoré vznikajú pri likvidácii stavebných objektov. Ako spomína Doc. Geis,