dnes je 19.1.2022

Input:

Lehoty stavebného konania počas núdzového stavu v roku 2021

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.2.1 Lehoty stavebného konania počas núdzového stavu v roku 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Ktorá vykonávacia vyhláška, predpis alebo zákon rieši úpravu lehôt v stavebných konaniach v tomto núdzovom režime (vzhľadom na COVID-19) ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 142h zákona č. 90/2020 Z. z. novela stavebného zákona, § 19a .

Pohľad autora na problematiku:

V súvislosti s pandémiou COVID–19 boli urobené opatrenia aj v stavebnom konaní, ktoré boli zamerané na ochranu osôb, ktoré v tomto konaní vystupujú. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo oznámenie, ktorým upozornilo na vydanie zákona č. 90/2020 Z. z., ktorým sa doplnil zákon č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon - o § 142h. Tento bol vyhlásený 25. 4. 2020, kedy aj nadobudol účinnosť. Podľa tohto ustanovenia, ktoré bolo označené za prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením