dnes je 16.10.2021

Input:

Pripravované legislatívne zmeny - nový zákon o výstavbe

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.1 Pripravované legislatívne zmeny – nový zákon o výstavbe

JUDr. Milan Sklenár

Postup pri povoľovaní stavby, prístavby alebo nadstavby podľa návrhu zákona o výstavbe predloženého do MPK pod číslom legislatívneho procesu 2021/348

Konanie o povoľovaní stavieb prešlo určitými zmenami, avšak išlo len o drobné zmeny a nešlo o zapracovanie zásadných pripomienok. Niektoré ustanovenia sa takmer vôbec neodlišujú od MPK č. LP 2021/226, ktoré bolo predložené v máji 2021. Súčasný návrh zákona o výstavbe predpokladá nasledujúce stavebné režimy:

a) postup pri povoľovaní stavby, prístavby alebo nadstavby

1. vypracovanie návrhu stavebného zámeru

2. pripomienkové konanie o stavebnom zámere

3. konanie o stavebnom zámere

4. rozhodnutie o stavebnom zámere (ďalej len „rozhodnutie”)

I. zmena a zrušenie rozhodnutia

5. odvolanie proti rozhodnutiu o stavebnom zámere

6. vypracovanie projektu