dnes je 16.10.2021

Input:

Úvodník

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Experta pre stavebné úrady sa dočítate o aktuálne pripravovanej legislatívnej zmene v stavebnom práve. Jedná sa o nový zákon o výstavbe, ktorý sa kontinuálne počas tohto roka mení a stále je v legislatívnom procese. Odborne spracovaný článok spracoval JUDr. Milan Sklenár, ktorý upozorňuje aj na stavebné režimy, ktoré sú predmetom nového zákona o výstavbe. Pripomeňme si, že sa jedná najmä o postup pri povoľovaní stavby, prístavby alebo nadstavby, postup pri povoľovaní jednoduchej stavby, ohlásenie drobných stavieb alebo drobných stavebných prác a stavby, na ktoré sa nevzťahuje daný zákon (upravené v prílohách návrhu zákona o výstavbe).

Ako EIA ovplyvňuje stavebné právo? Pokračovanie tejto žiadanej témy pripravil Ing. Peter Šimurka. Upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade procesu podľa zákona EIA je tento výsledok podkladom pre konanie podľa