dnes je 19.1.2022

Input:

Vzdialenosť medzi domami a tienenie z pohľadu stavebného zákona v roku 2021

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.2.3 Vzdialenosť medzi domami a tienenie z pohľadu stavebného zákona v roku 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Chcela by som sa spýtať na aplikáciu § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z..

Stavebník žiada o stavebné povolenie na novostavbu RD, 2 podlažný objekt, okná obytných miestností sú orientované k susednej stavbe na 1.NP (obytná kuchyňa cca 30 m2), na 2.NP (3x izba), nie je to podkrovie, ale plnohodnotné podlažie. Vzdialenosť medzi susednými stavbami je 4,9m. Výška novostavby RD je 7,0m.

Stavebník predložil splnenie požiadavky na (a) preslnenie a (b) denné osvetlenie výpočtom, (§ 6 ods. 1 a ods. 5 vyhl.) pričom výsledky sú takéto:

(a) preslnenie - je dostatočné

(b) denné osvetlenie - v prípade zástavby susedného rodinného domu, novostavba RD bude na 1.NP v budúcnosti tienená.

STN 730580: “Pri umiestňovaní budov do územia je potrebné