dnes je 19.1.2022

Input:

Súčasný stav a potencionálny legislatívny postup rekodifikácie stavebného práva

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.1 Súčasný stav a potencionálny legislatívny postup rekodifikácie stavebného práva

JUDr. Milan Sklenár

V roku 2021 sme zažili značný posun týkajúci sa rekodifikácie stavebného práva. Práve vo vydaní poslednej časti časopisu v roku 2021 si zosumarizujeme kľúčové okamihy, ktoré ovplyvnili rekodifikáciu stavebného práva a poukážeme na možné nasledovné kroky spojené s touto rekodifikáciou.

Začiatok súčasnej rekodifikácie môžeme datovať od novelizácie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon”), ktorá doplnila § 24 ods. 9. Tento odsek vytvára možnosť pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „UV SR”) dohodnúť sa s príslušným ministerstvom o presune legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných