dnes je 16.10.2021

Input:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - II. časť

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.2 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona – II. časť

Ing. Peter Šimurka

V tejto druhej časti sa budeme venovať už otázkam samotnej praktickej aplikácie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v procesoch realizujúcich sa prostredníctvom zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Predpisy SR

  1. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA)
  2. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”)
  3. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení