dnes je 16.10.2021

Input:

Ocenenie nehnuteľnosti znalcom pre fyzickú osobu v roku 2021

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.2.6 Ocenenie nehnuteľnosti znalcom pre fyzickú osobu v roku 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


V akom prípade môže fyzická osoba dať oceniť vlastnú nehnuteľnosť znalcom, ak ju chce vložiť do obchodného majetku?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 2 ods.1 písm. a), § 24 , § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 a § 25 ods. 2 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 59 ods. 3 ObZ Obch. zák.

Pohľad autora na problematiku:

Fyzická osoba vždy môže dať oceniť vlastnú nehnuteľnosť znalcom, keď ju chce vložiť do obchodného majetku a žiadna právna úprava jej v tom nebráni. Otázka by skôr mala byť položená z pohľadu, kedy fyzická osoba musí dať oceniť vlastnú nehnuteľnosť znalcom, ak ju chce vložiť do obchodného majetku. Z hľadiska vedenia účtovníctva podľa § 25 ods. 2 písm. d) ZoÚ je daná subjektu, ktorý vedie účtovníctvo povinnosť obstarať si posudok znalca, ak nie je možné