dnes je 9.12.2022

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - II. časťGarancia

22.9.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebný zámer ako potenciálna náhrada za stavebné povolenieGarancia

22.6.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kompetencie stavebného úradu z pohľadu životného prostrediaGarancia

1.12.2021, Ing. Peter Šimurka - Nezávislý Environmentálny Konzultant, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Pripravovaný nový zákon o výstavbe - Pohľad advokáta na pripravované zmenyGarancia

22.6.2021, Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebné povolenie v roku 2021Garancia

1.3.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebné povolenie na betónový stĺp v roku 2022Garancia

30.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Kompetencie na úseku územného plánovania a výstavby od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2024 vymedzená zákonmi č. 575/2001 Z. z. a 608/2003 Z. z.Garancia

4.10.2022, JUDr. Milan Sklenár - hlavný štátny radca na sekcii legislatívnej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Stavebný dozor v roku 2021Garancia

22.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Význam prechodných ustanovení v stavebnom práve v roku 2022Garancia

30.6.2022, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - I. časťGarancia

1.3.2021, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Pripravované legislatívne zmeny - nový zákon o výstavbeGarancia

22.9.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Nepovolené stavebné práce podľa zákona o výstavbeGarancia

30.11.2022, JUDr. Juraj Bašnák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady

Súčasný stav a potencionálny legislatívny postup rekodifikácie stavebného právaGarancia

1.12.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Expert pre stavebné úrady