dnes je 19.1.2022

Input:

Vydanie stavebného povolenia v obci v roku 2021

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.2.4 Vydanie stavebného povolenia v obci v roku 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Chcela by som sa informovať vo veci vydania stavebného povolenia. Stavebník si podal žiadosť na vydanie stavebného povolenia na RD na pozemku v časti ktorého sa v súčasnej dobe vybavujú inžinierske siete (je vydané právoplatné územné rozhodnutie a momentálne sa rieši stavebné povolenie na IS). Keďže sa v danej lokalite nenachádza elektrická sieť, ZSD stavebníkovi nevydala súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácie, respektíve mu bolo vydané vyjadrenie bez posúdenia. Je možné v takomto prípade vydať stavebné povolenie na RD, kde sa uvedie, že na výstavbu bude použitá elektrocentrála a tiež podmienka, že podmienkou kolaudácie RD bude pripojenie na IS?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 66 ods. 4 písm. d) a nasl.§ 76 SZ stavebného zákona

Pohľad autora na problematiku:

Stavebné povolenie