dnes je 19.1.2022

Input:

Úvodník

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu – Expert pre stavebné úrady – sa dočítate o súčasnom legislatívnom postupe rekodifikácie stavebného práva. Rok 2021 priniesol do oblasti stavebného práva novú nádej na dokončenie rekodifikácie. Začiatok prípravy umožňuje predkladateľovi novej právnej úpravy dopracovávať návrhy podľa potrieb a ostane mu čas na včasné skončenie legislatívneho procesu. Viac sa dočítate v článku od JUDr. Milana Sklenára.

V tomto čísle časopisu sa zaoberáme i právnymi princípmi v stavebnom zákone. Upozorňujeme, že všetky právne oblasti musia stáť na pevných základoch, ktoré neodporujú základným hodnotám právneho štátu. Práve z tohto dôvodu je potrebné poukázať na základné princípy, ktoré by sa mali nachádzať vo všetkých právnych oblastiach. Článok – Úvahy o zakotvení právnych princípov v stavebnom zákone – rieši komplexe pohľad na právne princípy v stavebnom zákone.