dnes je 19.1.2022

Input:

Úvahy o zakotvení právnych princípov v stavebnom zákone

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.2 Úvahy o zakotvení právnych princípov v stavebnom zákone

JUDr. Milan Sklenár

Predmetný článok sa pokúša svojím obsahom poukázať, že aj územné a stavebné konanie, ohlasovací a voľný režim vo svojej právnej úprave zahŕňajú princípy ako spravodlivosť, rovnosť a sloboda. Spravodlivosť budeme rozoberať v zmysle toho, že konania a režimy, ktoré sú upravené v zákone 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) sú výsledkom procesu, ktorý kladie dôraz na rovnosť a slobodu. Článok vo svojej podstate apeluje aj na fakt, že každý jeden z týchto princípov na seba nadväzujú. A snaží sa poukázať, že bez slobody a rovnosti v konaniach a režimoch podľa stavebného zákona by sa nemohlo hovoriť o spravodlivosti alebo spravodlivom rozhodnutí.

Všetky právne oblasti musia stáť na pevných základoch, ktoré