dnes je 16.10.2021

Input:

Stavebný dozor v roku 2021

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.2.5 Stavebný dozor v roku 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Chcela by som sa spýtať na rozdiel medzi výkonom stavebného dozoru podľa:

1. § 5 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1992 Z. z. , konkrétne „vykonávanie stavebného dozoru”

2. § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v spojení § 46b zákona č. 50/1976 Zb..

Majú tieto činnosti niečo spoločné alebo niečo rozdielne? Napr. rozsah práv a povinností, predmet dozorovania a pod.?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 5 ods.2 písm. g) zákona č. 138/1992 Zb., § 44 ods.2, § 46b zákona č. 50/1976 Zb.

Pohľad autora na problematiku:

Zákon č. 138/1992 Zb. upravuje autorizáciu architektov a podmienky zápisu do zoznamu architektov na základe získanej odbornej kvalifikácie vysokoškolským vzdelaním. V § 5 ods. 2 tohto zákona sa upravuje rozsah činnosti, ktorú môže autorizovaný architekt vykonávať. Pri rozsahu tejto činnosti je vymenované vykonávanie predprojektovej