dnes je 19.1.2022

Input:

Lehota na uloženie pokuty za užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia v roku 2021

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.2.2 Lehota na uloženie pokuty za užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia v roku 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Dovoľujem sa opýtať na počítanie lehoty na udelenie pokuty v prípade užívania stavby bez kolaudačného rozhodnutia. Stavba mala byť dokončená v roku 2014. Stavebník ju dokončil, užíva ju ale nepožiadal o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Môže stavebný úrad uložiť stavebníkovi v roku 2021 pokutu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku, § 387 a nasl.§ 391 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka, § 100 – 114 OZ Občianskeho zákonníka

Pohľad autora na problematiku:

V novelizovanom správnom poriadku sa v § 27 zákona č. 71/1967 Zb. upravujú procesné lehoty správneho orgánu na vykonanie určitého úkonu, ktorú určí správny orgán účastníkovi konania. V § 49 správneho poriadku sú určené