dnes je 19.1.2022

Input:

Kompetencie stavebného úradu z pohľadu životného prostredia

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.3 Kompetencie stavebného úradu z pohľadu životného prostredia

Ing. Peter Šimurka - Nezávislý Environmentálny Konzultant

Predmetom tohto príspevku bude rozbor kompetencií stavebného úradu vo vzťahu k osobitným predpisom pre oblasť životného prostredia. Pre konania podľa stavebného zákona sa vyžadujú rôzne stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, povolenia vydávané podľa osobitných predpisov pre oblasť životného prostredia. Orgány, ktoré realizujú tieto kompetencie vystupujú ako dotknuté orgány v samotnom konaní vedenom podľa ustanovení stavebného zákona. V určitých prípadoch realizujú svoje kompetenčné právo samostatne a ich výstupy sú predkladané už k samotnej žiadosti podľa stavebného zákona.

Stavebný úrad nemá priamu kompetenciu z pohľadu osobitných zákonov pre oblasť životného prostredia. Je „prijímateľom” výsledkov postupov,